Kontakt

Mälarens montessoriförskola, Pärlan, startade sin verksamhet i januari 2004 och är ett föräldrakooperativ finansierat av kommunala bidrag. Förskolan har plats för totalt 40 barn, fördelat på två avdelningar. Lilla avdelningen för barn i åldern 1-3 år och stora för barn mellan 3-6 år.  Föräldrakooperativet är en förening vars medlemmar har valt en styrelse som driver förskolan tillsammans med förskolechef och pedagoger.

Det är viktigt att hemmet och förskolan arbetar mot samma mål och förskolan erbjuder därför föräldrarna en introduktion till pedagogiken.

Parlan_LITEN_torn

”Hjälp mig att hjälpa mig själv” Detta är vårt pedagogiska motto och något som vi försöker efterleva. Vår miljö är anpassad utifrån barnens behov, önskemål och intressen. Montessorimiljön är utformad för att svara mot barnens inre behov i olika åldrar och omfattar allt från möbler i barnstorlek till stimulerande material inom olika områden. Här är det barnet som formar pedagogernas arbete utifrån barnets individuella förutsättningar. Till grund för montessoripedagogiken ligger barnens egna potential att utvecklas och med små verktyg sker dagligen stora underverk.

Öppettider Förskolans öppettider är måndag-fredag: kl. 06:45 – 17:30.

Förskolan hålls stängd enligt följande: – 3 veckor varje sommar vecka 29, 30 och 31 – Från Julafton till och med Nyår.