Om Pärlan

Mälarens montessoriförskola, Pärlan, startade sin verksamhet i januari 2004 och är en fristående förskola, finansierat av kommunala bidrag. Förskolan består av två avdelningar. Lilla avdelningen för barn i åldern 1-3 år och stora avdelningen för barn mellan 3-6 år. Atmosfären på Pärlan präglas hög personaltäthet, närvarande och aktiva pedagoger, små barngrupper, glädje, nyfikenhet, respekt och har en lugn och givande miljö för barnen att vistas i.

Allt ekonomiskt överskott återinvesteras direkt i förskolan och barnen.

Parlan_LITEN_torn

”Hjälp mig att hjälpa mig själv”
Detta är vårt pedagogiska motto och något som vi försöker efterleva. Vår miljö är anpassad utifrån barnens behov, önskemål och intressen. Montessorimiljön är utformad för att svara mot barnens inre behov i olika åldrar och omfattar allt från möbler i barnstorlek till stimulerande material inom olika områden. Här är det barnet som formar pedagogernas arbete utifrån barnets individuella förutsättningar. Till grund för montessoripedagogiken ligger barnens egna potential att utvecklas och med små verktyg sker dagligen stora underverk.


Öppettider
Förskolans öppettider är måndag-fredag: kl. 06:45 – 17:30, även dag före röd dag.

Förskolan hålls stängd enligt följande:
– 3 veckor varje sommar vecka 29, 30 och 31
– Från Julafton till och med Nyår.