Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och anger mål och inriktning för verksamheten.

Det är styrelsens uppgift att skapa förutsättningar för verksamheten.

Styrelsen:

  • har det ekonomiska ansvaret för föreningen och fördelar resurserna
  • har det övergripande arbetsmiljöansvaret
  • följer anvisningar från kommunen och andra myndigheten
  • är informationsansvarig
  • är sammanhållande

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, personalansvarig, fastighetsansvarig samt suppleant.

.