Förälder på Pärlan

På Pärlan har du som förälder stor insyn i verksamheten och dina barns vardag. Det anordnas en fixardag på hösten respektive våren, då föräldrar under en dag gör en insats med syftet att förbättra barnens inomhus/utomhusmiljö. En gång per termin har varje familj ansvar för städning av förskolan, denna tjänst kan köpas in av städbolag om man så önskar.

DSC_0138Ur föräldragruppen väljs en styrelse, som i sin tur har gett förskolechef i uppdrag att driva och utveckla verksamheten tillsammans med förskolans pedagoger. Val till styrelsen sker årsvis, på hösten vid föreningsstämman, och valberedningen består av två föräldrar.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för förskolan och är dess firmatecknare. Förskolan är en ekonomisk förening, vilket innebär att du som förälder inte har något solidariskt betalningsansvar.