Personal

På Pärlan arbetar förskolechef, montessorilärare, förskollärare samt barnskötare. Vi prioriterar hög personaltäthet.

All personal har lång erfarenhet av yrket. Personalgruppen består av både kvinnor och män.

Om någon ur den ordinarie personalen är sjuk eller ledig har vi en upparbetad vikarelista. Det gör att barnen känner väl till och igen de vikarierar som vi använder oss av, vilket i sin tur skapar en trygghet och ett lugn hos barnen.