Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och anger mål och inriktning för verksamheten. I styrelsen finns förutom ordförande och vice. ordförande även kassör, personalansvarig, fastighetsansvarig, sekreterare samt en valberedning.

Ordförande Kristina Ramström
Vice ordförande Sofia Sellman
Det går även bra att maila styrelsen på:
styrelse@sigtunaparlan.se