Välkommen till Pärlan

Utvalda

Pärlan är en ett föräldrakooperativ som driver en Montessoriförskola för barn från ett till sex år och är belägen i natursköna Hällsbo, ett stenkast från Sigtuna stadskärna. Vi har ljusa och fina lokaler och en grönskande och härlig gård, som inspirerar till lek. Skogen ligger precis intill och används flitigt för fri och utforskande lek.

Förskolan består av två barngrupper, lilla avdelningen med barn 1-3 år och stora avdelningen med barn 3-6 år.

Verksamheten på Pärlan syftar till att, med montessoripedagogiken som grund, ge varje enskilt barn förutsättningar att tryggt och harmoniskt utveckla sig själv med hänsyn till såväl sina medmänniskor som vår natur. Vi kombinerar montessoripedagogiken med fri lek och fokus på uteaktivitet. Hela överskottet i verksamheten återinvetseras i förskolan och barnen.

På Pärlan arbetar förskolechef, montessorilärare, förskollärare samt barnskötare.  Vi prioriterar hög personaltäthet och små barngrupper, vilket vi anser ger de bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas i lugn och ro och utifrån sina egna individuella behov.

Arbetet sker utifrån förskolans styrdokument, läroplan och skollagen.

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06,45-17,30