Smaragden 076-182 59 07  
 Rubinen 076-326 53 85

Sigtuna, Hällsboskolan

Välkommen till Pärlan!

Mälarens Montessoriförskola

Pärlan är en montessoriförskola för barn från ett till sex år och ligger i natursköna Hällsbo, ett stenkast från Sigtuna stadskärna.

Verksamheten på Pärlan syftar till att, med montessoripedagogiken som grund, ge varje enskilt barn förutsättningar att tryggt och harmoniskt utveckla sig själv med hänsyn till såväl sina medmänniskor som vår natur.

Pärlan startade sin verksamhet i januari 2004 och är ett föräldrakooperativ finansierat av kommunala bidrag. Förskolan har plats för totalt ca 38 barn, fördelat på två avdelningar. På Rubinen är barnen i åldern 1–3 år och på Smaragden är barnen mellan 3-6 år.

"På Pärlan är samarbetet mellan personal och föräldrar en otrolig tillgång.
Vi får vara delaktiga och tillsammans utveckla en fantastisk plats för våra barn"


Föräldrakooperativ

Pärlan är en förening vars medlemmar har valt en styrelse som driver förskolan tillsammans med förskolechef och pedagoger

Montessoripedagogik

Vi använder oss av montessoripedagogik och material i våran verksamhet

Styrelse

På Pärlan så har föräldrarna olika uppgifter i styrelsen, så som personalansvarig, ekonomiansvarig m.m

Vad är montessoripedagogik
och ett föräldrakooperativ?

Frågor och svar gällande våran verksamhet

Till alla Föräldrar – Välkomna till Pärlan!

Att vara förälder på Pärlan kräver lite mer tid och engagemang än att ha sitt barn på en kommunal förskola. Att ingå i ett föräldrakooperativ innebär samarbete och delaktighet. Verksamheten är en föräldraförening där du som förälder är delaktig i styrelsemöten, föräldramöten, ansvarsbitar och aktiviteter.

Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten, men du som förälder har möjlighet till inflytande i övrigt. Ett föräldrakooperativ innebär att man som förälder har möjlighet att engagera sig i och utveckla den förskola där ens barn spenderar en stor del av sin tid. Kooperativet ger även en nära sammanhållning föräldrar och familjer emellan.

Aktiviteter:

  • Två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, är det fixardag. Då träffas alla föräldrar och städar förskolan både i lokalerna och på gården. Det fixas och donar så att ditt barn får en inspirerande och kreativ miljö att vistas i.

  • I juni bjuder förskolebarnen in till sommarfest och avslutning för de barnen som börjar förskoleklass. Picknic eller fika medtages.

  • Förberedelser och efterarbete vid luciafirande och sommarfest

  • Alla föräldrar har en städhelg per termin då man hämtar upp nyckel från personalen innan helgen och sen städar förskolan enligt en lista. Man kan också välja att köpa in denna tjänst av städfirman som förskolan använder sig av.

  • Efter sommaren anordnar styrelsen en familjeträff då alla barn och föräldrar samlas för att lära känna varandra lite bättre och för att välkomna nya familjer till Pärlan.
VT 2021

Oktogonen

Under VT 21 så har barnen på Pärlan fått en oktogon som föräldrar har byggt under fixardagen. I den så har barnen bland annat planterat egna växter och vi har introducerat olika sensoriska delar.
Hur vi arbetar som pedagoger på Pärlan

Viktiga dokument

Vi som pedagoger jobbar utifrån läroplanen med anpassning till montessoripedagogik och tillsammans med er som föräldrar arbetar med att förbereda era barn inför framtiden

Hur arbetar vi med digitaliseringen?

Digitaliserings-plan

Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den. Vi jobbar utifrån direktiv från kommunen samt våran egna digitaliseringsplan framtagits av våran förskolelärare. Denna kan ni läsa här, samt kommunens egna plan här.

Hur arbetar vi med likabehandlingsplanen?

Likabehandlings-plan

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Denna kan ni läsa här.

Hur arbetar vi med läroplanen?

Läroplanen Lpfö 18

Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter. Denna kan ni läsa här.

Hur arbetar vi i verksamheten?

Verksamhets-plan HT20-VT21

Pärlan är en plats för både koncentration, lek, lärande och samarbete i grupp. Den unika montessoripedagogiken syftar till att ge barnet bästa förutsättningar att i egen takt utvecklas till en trygg och självständig person. Under montessoripassen stimuleras de äldre barnens förmåga att lära nya färdigheter, att leka med ord och matematiska begrepp, hitta sin koncentration, utforska naturvetenskap, teknik, musik och mycket annat. Våran verksamhetsplan kan ni läsa här.

Hitta till Pärlan

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett meddelande nedan.

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in