Smaragden 076-182 59 07  
 Rubinen 076-326 53 85


En dag på Pärlan

Våran verksamhet är anpassat utifrån barnens behov

Smaragden, 3-5 år

På stora avdelningen går barn från tre år till att de börjar i förskoleklass. Här möter barnen det unika montessorimaterialet som stimulerar barnen till lärande och specifikt att hitta glädjen i att lära sig saker. Miljön är precis som på lillsidan anpassad efter barnens längd. Materialet stimulerar lärandet i matematik, språk, kultur, sensoriskt och praktiskt. I barnens kontakt med materialet utvecklar de även en social träning som t.ex att vänta på sin tur, dela med sig och empati. 

Året innan barnen börjar förskoleklass har vi en skolförberedande aktivitet som förbereder dem inför skolan. 

Vi öppnar klockan 6.45, Barnen äter frukost hemma. Vi serverar frukt på förmiddagen, lunch 11.15 och har sedan vila. Mellanmål 14.00. Vi stänger klockan 17.00.

Rubinen, 1-3 år

På lilla avdelningen går barn mellan ett till tre år. Vårt fokus är att stötta barnen i deras strävan i att bli självständiga. Detta gör vi genom ett nära samarbete med föräldrarna t.ex genom att träna barnen med att sluta med blöja, på och avklädning, äta med bestick, dricka ur glas och social träning. Utöver detta sjunger och ramsar vi mycket som en språkträning, utmanar barnens grovmotorik på vår underbara gård, arbetar med montessorimaterial och flera andra aktiviteter. 

Innemiljön är anpassad efter barnens längd vilket innebär att bord, stolar, hyllor och material är nåbara för alla barn. Detta gör att alla barn kan använda sig av det de vill när de vill det. I och med detta underlättar vi för barnet att hitta sin koncentration.

Vi öppnar klockan 6.45, Barnen äter frukost hemma. Vi serverar frukt på förmiddagen, lunch 10.45. Vi äter mellanmål 14.00. Vi stänger klockan 17:00.